რუქა

Climbing topo

მთავარი აკტიობები

სხვა

<p>Other activity for active rest in Georgia</p>
სლექლაინი საქართველოში

სლექლაინი საქართველოში

საქართველოში slackline არ არის განვითარებული დისციპლინა, მაგრამ ის ვითარდება.