ახალი ამბები

რუქა

Climbing topo

მთავარი აკტიობები

სხვა

Other activity for active rest in Georgia

სლექლაინი საქართველოში

სლექლაინი საქართველოში

საქართველოში slackline არ არის განვითარებული დისციპლინა, მაგრამ ის ვითარდება.

გალერეა