ყინული და მიქსი

სლექლაინი საქართველოში

საქართველოში slackline არ არის განვითარებული დისციპლინა, მაგრამ ის ვითარდება.